Vi är allt mer entusiastiska av vårt arbete

Utvecklingen för mängden personal på Skatteförvaltningen

Det utfördes sammanlagt 5 065 årsverken på Skatteförvaltningen. Antalet årsverken ökade lite jämfört med föregående år. 205 årsverken av ökningen berodde på beskattningsuppgifter som överfördes från Tullen till Skatteförvaltningen.

Utvecklingen av medelåldern för Skatteförvaltningens personal

Personalens medelålder var 48,5 år. Medelåldern har sjunkit från och med år 2013.

Skatteförvaltningens arbetsnöjdhetsindex

Totalt 4 182 personer svarade år 2017 på VMBaro-arbetstrivselenkäten. Detta utgör 79 % av Skatteförvaltningens personal. Totalindexet för hela personalens arbetsnöjdhet fortsatte att stiga och var nu 3,62.

Ekonomi

Planerings- och uppföljningsuppgifterna relaterade till resultatstyrningen finns på sidan Verohallinnon tulosohjausasiakirjat (Skatteförvaltningens resultatstyrningshandlingar, på finska). De mest centrala planerna i statens resultatstyrning är resultatavtalen och riksdagens budget. De mest centrala uppföljningsuppgifterna är bokslutet och i synnerhet verksamhetsberättelsen som ingår i bokslutet samt ministeriets ställningstagande till bokslutet och verksamhetsberättelsen.

Kundenkäten

Finländarna har en allt mer positiv inställning till skatter. Enligt en attitydundersökning som Skatteförvaltningen lät utföra mellan augusti och oktober 2017 betalar 79 % av finländarna gärna sina skatter. På fyra år har siffran stigit med hela 10 procentenheter.