65 MILJARDER SAMLADES
IN I SKATTEINTÄKTER

Läs härefter Intag och antal kunder