65 MILJARDER SAMLADES
IN I SKATTEINTÄKTER

Läs härefter Arbetsnöjdhet och kompetens