Världen digitaliseras och skattekontrollen med den

Digital fjärrkontroll testades framgångsrikt inom skatterevision.

Från mappar till en digital era

Världen liksom skatterevisionerna digitaliseras. Experimentet med distanskontroll av e-handel som inleddes i Norra Finlands skatterevisionsenhet har visat sig vara så framgångsrikt att det kommer att utvidgas till den övriga skattekontrollen.

Läs hela artikeln

De finländska nätbutikernas konkurrensställning tryggas av momskontroll av distansförsäljare

Vi har effektiviserat registreringen av nätbutikers momsbeskattning i EU-området. Om en distansförsäljare säljer varor till finländare för över 35 000 euro om året är den momsskyldig och skyldig att registrera sig i det finska momsregistret.

I anslutning till projektet Riskfenomen i internationell beskattning har Skatteförvaltningen haft ett pågående projekt relaterat till e-handel som framöver fortsätter som en skattekontrollfunktion. I kontrollen screenar man bland annat nätbutiker inom EU som är skyldiga att betala moms på försäljning till Finland men som inte gör det. Dessa nätbutiker registrerar Skatteförvaltningen som momsskyldiga. Under de kommande åren uppskattas skattekonsekvenserna av registreringarna uppgå till flera miljoner euro om året.

Skattekontrollen av kryptovalutor effektiviserades

Kryptovalutor är ett prioriterat område inom skattekontrollen av e-handel. Skatteförvaltningen analyserade och identifierade tiotusentals bitcoin-plånböcker och upptäckte att kapitalinkomster till följd av kryptovalutors kursuppgång inte deklarerats. Hundratals fall beskattades. Skattebeloppet var flera miljoner euro.

Läs härefter Arbetsnöjdhet och kompetens