Att minska skattefelet är vår centrala målsättning

Skatteförvaltningen bekämpade grå ekonomi på många sätt, även tillsammans med andra myndigheter och städer.

Myndigheterna förenade sina krafter och öppnade webbplatsen Grå ekonomi

Webbplatsen är ett informationspaket om bekämpning av grå ekonomi och aktuella fenomen. Webbplatsen bygger på samarbete mellan 21 myndigheter och ett ministerium. Webbplatsen Grå ekonomi & ekonomisk brottslighet öppnas i sin helhet våren 2018. Webbprojektet ingår i den nationella strategin och åtgärdsprogrammet för bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet 2016–2020.

Läs mer

Kontrollen av momsåterbäring fungerar nu permanent i realtid

Under 2017 effektiviserade Skatteförvaltningen bekämpningen av den momsbaserade grå ekonomin. I synnerhet kontrollen av momsåterbäring fungerar nu permanent i realtid för att förebygga missbruk och säkerställa skatteintäkterna. Den nyaste utmaningen är ändringen av momsförfarandet för import som trädde i kraft i början av 2018. Skatteförvaltningen har också satsat på identifieringen och bekämpningen av eventuellt missbruk som detta medför.

Även verksamheten relaterad till momsbaserad grå ekonomi har under flera år blivit allt mer internationell i Finland. Allt mer avancerade och dolda bedrägerimekanismer kräver allt mer avancerad analys för att avslöja och bekämpa fenomenet. Skatteförvaltningen har satsat kraftigt på hantering av fenomen och val av objekt som reagerar snabbare. Samtidigt utvecklar vi i medlemsländernas nätverk för bekämpning av momsbedrägerier (Eurofisc) ett analyssystem som i högre grad bekämpar gränsöverskridande bedrägerier.

Läs dessutom

Skatteförvaltningen och städerna satsar på bekämpning av grå ekonomi

Skatteförvaltningen samarbetar med städerna i bekämpningen av grå ekonomi. Man strävar i synnerhet efter att öka kunskapen om grå ekonomi och identifiera korruption.

Tillsammans med Konkurrens- och konsumentverket hjälper Skatteförvaltningen städer att utveckla sin bekämpning av grå ekonomi och identifiera fenomen inom grå ekonomi. Korruption kan bekämpas effektivt genom att till exempel fästa uppmärksamhet vid upphandlingsförfaranden.

Läs mer

Läs härefter Digital skattekontroll