65 MILJARDER SAMLADES
IN I SKATTEINTÄKTER

Läs härefter Bekämpning av grå ekonomi